Sygesikringsstatistik

Registerets formål Statistikken belyser sammenhængen mellem sociale forhold og det offentlige sygesikringssystem.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontakt

Danmarks Statistik

Bo Møller, tlf. 39 17 31 04, e-post: bom@dst.dk
Iben Pedersen, tlf. 39 17 36 03, e-post: ipe@dst.dk

Website

Population Statistikken opgør antal modtagere og ydelser samt de hermed forbundne udgifter i det offentlige sygesikringssystem inden for et kalenderår. I årene 1984, 1985 og 1986 hviler registeret på et 10 pct.-udsnit, der rummer ydelser til personer født den 14., 15. eller 16. i en måned; fra og med 1987 dækker registret samtlige ydelser og personer, der dækkes af aftalerne mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og de organisationer, der repræsenterer de forskellige ydere.
Hvor det oprindelig typisk var læger, der havde aftaler med Sygesikringens Forhandlingsudvalg, har en række nye ydere, fx. psykologer og fysioterapeuter gennem årene indgået aftaler og indgår dermed i opgørelserne.
Variable Oplysninger om personer (familietype, erhverv, branche samt indkomst- og boligforhold), ydelser, kontakter og beløb.
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik.
Ajourføring Årlig
Kilde Det fælleskommunale sygesikringssystem, Befolkningsstatistikregistret (Danmarks Statistik), Bygnings- og boligregistret (Danmarks Statistik) og Arbejdsklassifikationsmodulet (Danmarks Statistik).
Tidsmæssig dækning 1984-
Referencer Nyt fra Danmarks Statistik, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efterretninger) og Danmarks Statistikbank.
Årspublikationer: Statistisk årbog og Statistisk Tiårsoversigt.