Register for Selvmord

Registerets formål Løbende ajourføring ved hjælp af udtræk fra Dødsårsagsregistret. Beregninger af alders- og kønsspecifikke rater, geografiske fordelinger, fordelinger på metoder, diagnoser mv. samt beregninger af trends, etc.
Registeransvarlig myndighed Velfærdsministeriet
Kontakt

Center for Selvmordsforskning
Søndergade 17
DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811
Fax +45 6590 8174

Variable CPR-nummer, Dato for Selvmord, Diagnoser, Civilstand, Bopælskommune, Alder.
Adgang til data Sundhedsstyrelsen og Center for Selvmordsforskning
Ajourføring Løbende
Kilde Dødsårsagsregisteret
Tidsmæssig dækning 1970-1998 (dog slettes CPR-numre efter en årrække)