IVF registeret

Registerets formål Datagrundlag for Sundhedsstyrelsens overvågning af reproduktionsfremmende behandling i Danmark.
Registeransvarlig myndighed Sundhedsdatastyrelsen
Kontaktperson

Dorthe Vesterholm Lind

Tel.: +45 3268 9246
dovl@sundhedsdata.dk

Population IVF-registret indeholder oplysninger om IVF-behandlingen foretaget på såvel offentlige som private fertilitetsklinikker i Danmark. For de IVF-behandlinger, der resulterer i en graviditet, findes desuden oplysninger om fødsel, abort eller dødfødsel
Variable Datagrundlaget er for IVF-behandlingen baseret på skemaindberetning fra fertilitetsklinikkerne. Behandlingsoplysningerne samkøres herefter med LPR (Landspatientregisteret) med hensyn til oplysninger om fødsel, abort og dødfødsel
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsstyrelsen
Kilde Oplysningerne stammer fra såvel offentlige som private fertilitetsklinikker.
Tidsmæssig dækning 1994-