Register for selvmordsforsøg

Registerets formål Registreringen har til formål at estimere hyppigheder og beregne trends i forekomsten af selvmordsforsøg i et administrativt afgrænset område og at identificere sociale og kulturelle karakteristika.
Registeransvarlig myndighed Velfærdsministeriet
Kontakt

Center for Selvmordsforskning
Søndergade 17
DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811
Fax +45 6590 8174

Population Fyns Amt
Variable CPR-nummer, Dato for forsøg, Metode, Tidligere forsøg, Alder.
Adgang til data Center for Selvmordsforskning og Rigsarkivet.
Ajourføring Løbende
Kilde Fyns Patientregister
Tidsmæssig dækning 01.04.1989-31.12.2000