Kommunal sundhedstjeneste

Registerets formål Registret danner grundlag for statistikker, som belyser kommunernes udfyldelse af lovens rammer, dækningsgrader og planlægning af virksomheden i den kommunale sundhedstjeneste
Registeransvarlig myndighed Sundhedsstyrelsen
Kontakt Danmarks Statistik
Population Registret indeholder oplysninger fra den kommunale sundhedstjeneste
Variable Oplysninger om servicemål for besøg til gravide og småbørn, antal skolebørn som sundhedstjenesten skal tilse, hvilke klassetrin som skal undersøges af sundhedsplejerske og læge. Servicemål over for behovsbørn og institutioner. Personaleressourcer i form af læger, sundhedsplejersker og andre
Adgang til data Danmarks Statistik, Kamilla Heurlen, 3917 3493
Kilde Registret er baseret på skemaindberetninger fra kommunerne. Systemet trådte i kraft i sin nuværende form i 1997
Tidsmæssig dækning 1997-