Færdselsuheldstatistikregisteret

Registrets formål Formålet med statistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag for beslutninger, der kan formindske antallet af færdselsuheld og konsekvenserne af disse.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontaktperson Henning Christiansen tlf. 39 17 3305 
E-mail hch@dst.dk
Population Populationen udgør samtlige færdselsuheld med personskade, der kommer til politiets kendskab.
Variable Oplysningerne om færdselsuheld er inddelt i tre hovedgrupper:
uheldsoplysninger, elementoplysninger (køretøjer, fodgængere og forhindringer) og personoplysninger.
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Månedsvis, kvartalsvis, årlig
Kilde Politiets indberetninger af færdselsuheld med personskade. Politiets elektroniske indberetning er en del af politirapporten.
Tidsmæssig dækning 1.1.1930-
Referencer Nyt fra Danmarks Statistik og Transport (Statistiske Efterretninger).
Årspublikationer: Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt og Færdselsuheld.