Det Centrale Kriminalregister

Registerets formål Registrering af afgørelser mv. i kriminelle sager til brug i strafferetsplejen.
Registersansvarlig myndighed Rigspolitichefen
Kontaktperson

Der er som sådan ingen kontaktperson. Den enkelte borger kan bede om at få udstedt en straffeattest til privat brug.

Midt og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Kriminalregisteret
Postboks 1399
7500 Holstebro
Tel.: 7020 1475
Telefontid: Mandag-tirsdag kl. 10.00-15.00; Onsdag lukket; Fredag kl. 9.00-13.00

Population Du kan læse nærmere om, hvem der er registreret i Det Centrale Kriminalregister på www.politi.dk.
Justitsministeriets bekendtgørelse vedr. registeret kan hentes på www.retsinfo.dk.
Variable Fremgår af bekendtgørelsens bilag 2. Regler for sletning af oplysninger i afgørelsesdelen fremgår af bekendtgørelsens bilag 3 og reglerne for sletning af oplysninger i efterforskningsdelen fremgår af bilag 4.
Adgang til data Den enkelte borger har kun adgang til de oplysninger, der udskrives på en straffeattest til privat brug. Borgerne har kun adgang til de oplysninger, der måtte være registreret i efterforskningsdelen, efter bekendtgørelsens kap. 7.
Ajourføring Kriminalregisteret er et såkaldt On-line system og ajourføres kontinuerligt af politikredsene og Rigspolitichefens afdelinger.
Kilde Ud over den kontinuerlige ajourføring af Kriminalregisteret og politikredsene, sker der en ajourføring af oplysning af navne mv. fra Det Centrale Personregister (CPR).
Tidsmæssig dækning 1. November 1978. Fra denne dato blev de oplysningstyper, der er anført i bekendtgørelsens bilag 2 registreret. Tidligere oplsyninger fra politiets manuelle registre, blev i et vist omfang konverteret og opdateret i Kriminalregisteret.