Tvillingeregisteret

Registerets formål Det Danske Tvillingregister (DTR) er et af verdens ældste tvillingregistre. Det blev oprettet i 1950'erne med henblik på at studere årsager til kræft. Gennem det følgende halve århundrede er registeret blevet udvidet og omfatter nu tvillinger født gennem mere end 125 år. Det er fortsat lægevidenskabelig forskning der er det centrale for de mange danske og udenlandske forskere, der er tilknyttet registeret.
Registeransvarlig myndighed Syddansk Universitet. Tlf.: 65 50 30 47. Fax.: 65 90 69 38.
Kontakt Forskere uden tilknytning til DTR kan ved henvendelse få oplysning om regler for benyttelse af registret.
Population 1870-1930: 19.000 par
1931-1952: 17.000 par
1953-1982: 20.000 par
1983-1996: 11.000 par
Dreng/pige tvillingepar:
1870-1910 og 1931-1996: ja
1911-1930: nej
Variable Vitalstatistiske stamdata fra kirkebøger og CPR-register. Oplysninger om helbred og livsstil. Oplysninger om dødsårsager.
Ajourføring DTR ajourføres ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, interviews og kliniske undersøgelser.
Kilde 1870-1930: Oplysninger fra Kirkebøger
1931-1982: CPR-registeret
1983-1996: Medicinsk Fødslesregister.
Tidsmæssig dækning 1870-2000 for hele landet.
Referencer Brix, T.H., Hansen, P.S., Kyvik, K.O, Hegedus, L. (2000): Cigarette smoking and risk of clinically overt thyroid disease: a population-based twin case control study. Archive of Internal Medicine, 160:661-666.
Chistensen, K., Kristiansen, M., Hagen-Larsen, H., Skytthe, A., Bathum, L., Jeune, B., Andersen-Ranberg, K., Vaupel, J.W., Ørstavik, K.H. (2000): X-linked genetic factors regulate hematopoietic stem-cell kinetics in females. Blood, 95: 2449-5451.
Christensen, K., Vaupel, J.W., Holm, N.V., Yashin, A.I. (1995): Mortality among twins after age 6: fetal origins hypothesis versus twin method. BMJ, 310(6977), 432-436.
Herskind, A.M., McGue, M., Holm N.V., Sørensen, T.I., Harvald, B., Vaupel, J.W. (1996): The heritability of human longevity: apopulation-based study of 2872 Danish twin pairs born 1870-7900. Human Genetics, 97:319-323.
Kyvik, K.O., Christensen, K., Skytthe, A., Harvald, B., Holm, N.V. (1996): The Danish Twin Register. Danish Medical Bulletin, 43:467-470.
En udvidet publikationsliste kan rekvireres.