Autorisationsregisteret

Registerets formål Registeret bruges til administrative opgaver, herunder planlægning og statistik.
Registeransvarlig myndighed Styrelsen for Patientsikkerhed
Kontakt Mail: efua@sst.dk, telefon: 7222 7400
Population Registret indeholder oplysninger om dansk autoriserede læger, tandlæger, kliniske tandteknikere, tandplejere, sygeplejersker, kiropraktorer, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, fodterapeuter, optikere, kontaktlinseoptikere og kliniske diætister
Variable Registret indeholder oplysning om personnummer, navn, adresse, eksamen, autorisation, cpr-status m.v.
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsstyrelsen
Kilde Oplysningerne stammer især fra den registrerede selv, uddannelsesstedet, Det Centrale Personregister og Sundhedsstyrelsen
Tidsmæssig dækning For lægers vedkommende er den nuværende edb-registrering påbegyndt i 1982. For de øvrige autoriserede faggrupper er edb-registreringen startet i løbet af 1990’erne.