Cancerregisteret

Registerets formål Landsdækkende registrering af nydiagnosticerede cancertilfælde
Registeransvarlig myndighed Sundhedsdatastyrelsen
Kontaktperson

Milan Fajber
Tlf:3268 5143
mifa@sundhedsdata.dk

Margit Rasted
Tlf: 3268 5153
macr@sundhedsdata.dk

Maya Christel Milter
Tlf: 3268 5141
mcm@sundhedsdata.dk

Helle Rejnhold Sørensen
Tlf.: 3268 5210
hers@sundhedsdata.dk

Population Nydiagnosticerede cancertilfælde og andre anmeldelsespligtige sygdomme i Danmark
Variable Cancerregistret registreres diagnosetidspunktet for den anmeldelsespligtige sygdom, og hvor den anmeldelsespligtige sygdom er placeret samt, hvilken type det er. Endvidere registreres udbredelse af sygdommen i relation til diagnosetidspunktet, dvs. inden for de første fire måneder samt, hvordan diagnosen er stillet, og hvilken behandling, der er givet i de første fire måneder efter diagnosetidspunktet
Adgang til data Henvendelse til ovennævnte
Tidsmæssig dækning

Indberetning skete på frivillig basis frem til marts 1987, hvorefter det blev obligatorisk ifølge en bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen af 15. januar 1987. Cancerregistret blev den 1. januar 1997 overflyttet fra Kræftens Bekæmpelse til Sundhedsstyrelsen. Per 1.marts 2012 blev alle Sundhedsstyrelsens registre, bl.a. Cancerregisteret, flyttet til Sundhedsdatastyrelsen.