Arbejdsklassifikationsmodulet (AKM)

Registerets formål Formålet med AKM er at give oplysninger om erhvervs- og beskæftigelsesforhold for den skattepligtige del af befolkningen. Registeret er dannet på basis af indberetninger fra virksomheder og offentlige lønsystemer (Lønstatistikregisteret) og ved en maskinel proces, hvor hver enkelt person tildeles erhvervs- og stillingskoder på grundlag af oplysninger fra en lang række registre, bl.a. COR (Det Centrale Oplysningsseddelregister) og CSR (Det Centrale Skatteyderregister).
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontaktperson Pernille Stender, Danmarks Statistik.Tlf.: 39 17 34 04
E-mail psd@dst.dk
Population Skattepligtige personer som er 15 år ved årets begyndelse eller har indkomst i løbet af året.
Variable Oplysninger om beskæftigelse, uddannelse og økonomi.
Adgang til Data Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Årligt
Tidsmæssig dækning 1976-