Forebyggelsesregisteret

Registerets formål Formålet er at give Danmarks Statistik, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen mulighed for at belyse sundhedsforholdene i Danmark på en hurtig og effektiv måde. Det er samtidig hensigten at stille data til rådighed for forskning indenfor det socialmedicinske område.
Baggrunden for registerets tilblivelse er et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, som blandt andet har ført til etablering af data til epidemiologisk forskning, Erhvervs/cancerregistret samt Fertilitetsdatabasen. Herudover er der blevet etableret et Sygehusbenyttelsesregister i Danmarks Statistik, som har til formål at belyse den sociale fordeling af sygehusforbruget.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontaktperson Kamille Heurlén, telefon 39 17 34 93
E-mail kah@dst.dk
Population Alle personer, der har haft bopæl i Danmark siden 1977.
Variable Patientoplysninger, Diagnose- og behandlingsforhold, Udskrivningsforhold, Dødsårsager, Lægebenyttelse, Demografiske forhold, Erhvervs- og indkomstforhold, Oplysninger om ledighed, Sociale ydelser, Boligforhold.
Adgang Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Årlig
Kilde Patienter: Landspatientregistret (Sundhedsstyrelsen)
Dødsårsager: Dødsårsagsregistret (Sundhedsstyrelsen)
Lægebenyttelse: Sygesikringsregistret (Sundhedsstyrelsen og Danmarks Statistik)
Demografiske forhold: Befolkningsstatistikregistret (Danmarks Statistik)
Erhverv og indkomst: Arbejdsklassifikationsmodulet (Danmarks Statistik) og Registret for forskning i arbejdsmarkedet (IDA - Danmarks Statistik)
Uddannelse: Uddannelsesklassifikationsmodulet (Danmarks Statistik)
Sociale ydelser: Registret for indkomsterstattende ydelser (Danmarks Statistik)
Boligforhold: Bolig- og bygningsstatistikregistret (Danmarks Statistik)
Tidsmæssig dækning 1994-