Børnedatabasen

Registerets formål Formålet med Den Nationale Børnedatabase er at samle oplysninger om børns helbred i en national database, som gør det muligt for kommuner, regioner og staten at følge de danske børns sundhedstilstand og prioritere forebyggelsesindsatsen. Derudover kan de enkelte kommuner sammenligne sig med landets øvrige kommuner og måle effekten af indsatser i forhold til fx overvægt eller amning.
Registeransvarlig myndighed Sundhedsdatastyrelsen
Kontaktperson Lise Kristine Højsgaard Schmidt  T: 3268 3892
E-mail lihs@sundhedsdata.dk
Population Børnedatabasen indeholder oplysninger om alle personer, der har boet i Danmark mellem 1980 og 1999.
Variable Familierelationer, Uddannelse, Sociale ydelser, Beskæftigelse, Indkomst og formue, Boliger (adresser og boligforhold), Boliger (type,ejerskab,størrelse), Sygehusindlæggelser.
Beskrivelse kan rekvireres ved henvendelse på tlf. 39173102 eller 39173619
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen (se kontaktperson ovenfor)
Ajourføring Årlig
Kilde Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, uddannelsesstatistikregister, arbejdsklassifikationsmodul, arbejdsløshedsstatistikregister, register for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, indkomststatistikregister, register over indkomsterstattende ydelser , Sygehusbenyttelsesregistret og Danmarks statistiks medicinske fødsels- og dødsfaldsregister.
Tidsmæssig dækning 1997-
Referencer Yderligere information HER