Pensionsstatistikregister

Registerets formål Formålet med statistikken er at belyse antal modtagere af sociale pensioner opdelt på modtagere af folkepension, førtidspension og invaliditetsydelse samt den årlige udbetalte ydelse.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontaktpersoner Peter Elmer Lauritsen
telefon 39 17 32 23
epost plt@dst.dk
Population Pensionsstatistik omhandler alle, der i januar modtager en social pension, modtagere af folkepension i alderen 67 år og derover samt modtagere af førtidspension eller invaliditetsydelse i alderen 18-66 år.
Variable Statistikken er opgjort på alder, køn, pensionsart, ægteskabelig stilling, beboere på plejehjem, amts- og kommunefordeling samt udbetalte beløb.
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Årligt
Kilde Kilden er kommunedatas register for sociale pensioner (Det fælleskommunale pensionssystem inkl. Københavns Kommune) samt Columbus IT for Farum Kommune.
Tidsmæssig dækning Pensionsstatistikken kan føres tilbage til 1970. Fra 1983 er statistikken baseret på Danmarks Statistiks pensionsstatistikregister.
Referencer Nyt fra Danmarks Statistik, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efterretninger), Socialstatistik (Statistikservice).
Årspublikationer: Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt og Social Tryghed i de nordiske lande udgivet af NOSOSKO.
Statistikbanken (www.statistikbanken.dk) hvor følgende matricer ligger:
Modtagere af social pension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn (pr. 1984-2002)
Modtagere af social pension mv. efter område, pensionsform, plejehjemsophold, alder og køn (pr. 1984-2002)
Udbetalt social pension i 1000 kr. efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn (pr. 1984-2002)
I hver årsartikel til Statistiske Efterretninger i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen findes redegørelser af lovgrundlaget herunder eventuelle ændringer i lovgrundlaget siden det foregående år.