Registre

På denne side kan du finde en oversigt over en række danske registre. Vi modtager gerne yderligere oplysninger eller rettelser til det allerede anførte.

Andre oversigter over danske registre kan bl.a. findes her:
B.K. Graversen, J. Nielsen: "Oversigt over databaser med relevans for overvågning, udredning og forskning på det sociale område". Socialforskningsinstituttet, Arbejdspapir 11:2001.
S. Rasmussen, M. Madsen:"Registre inden for sundhedsområdet". DIKE, København 1997.