Dansk Lunge Cancer Register (DLCR)

Registerets formål Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) har etableret en national klinisk database, hvis hovedformål er at indsamle oplysninger om udredning og behandling af lungecancer i Danmark. Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) startede indsamlingen af oplysninger 1. Januar 2000.
Registeransvarlig myndighed Odense Universitetshospital
Kontaktperson v/Daglig leder, overlæge, MPM
Erik Jakobsen
Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd. T
Odense Universitetshospital
5000 Odense
tlf.: 65 41 15 65

e-mail: erik.jakobsen@rsyd.dk

Population Registeret er opbygget med en central database beliggende hos CSC Scandihealth A/S. Til den centrale database importeres data overført fra de deltagende afdelinger. Data indrapporteres fra afdelingerne via et lukket netværk til en hjemmeside, hvorfra de overføres til den centrale database.