Abortregisteret

Registerets formål Registeret indeholder oplysninger om kvinder, der har fået foretaget en legalt provokeret abort i henhold til lov om svangerskabsafbrydelse. Registerets formål er at samle oplysninger til brug ved udarbejdelse af Sundhedsstyrelsens løbende statistik vedr. de medicinske aspekter ved abortindgreb.
Registeransvarlig myndighed Sundhedsdatastyrelsen
Kontaktperson

Ditte Trier-Poulsen E: dtp@sundhedsdata.dk T: 3268 5129 eller Emil Nygaard Jørgensen E: emnj@sundhedsdata.dk T: 3268 5145

Population Indtil 1. Januar 1995 var registeret baseret på blanket-anmeldelser af de enkelte abortindgreb. Fra 1. Januar 1995 indgår oplysningerne i Landspatientregisteret.
Variable Kvinders cpr.nr., bopælskommune, alder, indikation (diagnose), svangerskabslængde, procedure, sygehus, indlæggelsesdato.
Adgang til Data Er du forsker og skal bruge data fra abortregisteret i forbindelse med din forskning, kan du søge om adgang til sundhedsdata via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilde Indtil 1. Januar 1995: baseret på blanket-anmeldelser af de enkelte abortindgreb.
Fra 1. Januar 1995: oplysningerne indgår i Landspatientregisteret.
Tidsmæssig dækning 1973-1995: Blanket-baseret.
1995: Indgår i Landspatientregisteret.
Referencer Yderligere information HER