Fødselsregisteret

Registerets formål Fødselregisteret rummer oplysninger om alle fødsler på hospital og om hjemmefødsler.
Registeransvarlig myndighed Sundhedsdatastyrelsen
Kontaktpersoner

Ditte Trier-Poulsen

E-maildtp@sundhedsdata.dk

Tel: 3268 5129

 

Emil Nygaard Jørgensen

E-mail: emnj@sundhedsdata.dk

Tel: 3268 5145

 

Population Alle fødsler på hospital og hjemme fra og med 1973.
Variable Registret indeholder oplysninger om selve fødslen, resultat af fødslen,og om der har været komplikationer i fødselsforløbet.
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsstyrelsen
Kilde Datagrundlaget for Fødselsregisteret var i perioden 1973 til 1995 baseret på skemaindberetning til Sundhedsstyrelsen. Fra 1995 er indberetningen om fødsler på hospital sket elektronisk via Landspatientregisteret. Endvidere indgår udtræk fra CPR, det centrale personregister, og skema-indberetninger om hjemme- og dødfødsler i registret
Tidsmæssig dækning 1973-