Fertilitetsdatabasen

Registerets formål Formålet med statistikken er at skabe bedre muligheder for fertilitetsforskning i Danmark.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontakt Jørn K. Petersen, tlf. 39 17 32 32, e-post: jkp@dst.dk
Population I Fertilitetsdatabasen indgår tre typer af populationer: kvinder, mænd og børn. Derudover kan der ud fra familie/husstandsoplysninger dannes samboende par og familier med og uden børn.
Kvinder: fra Befolkningsregistret er identificeret samtlige kvinder i fertil alder (den alder hvor kvinden kan blive gravid, således kvinder i alderen 13-49 år). Kvinderne er udtrukket fra 1. januar 1980 og dermed født i årene 1930-1968.
Mænd: tilsvarende er der fra Befolkningsregistret hvert år, siden 1. januar 1980, udtrukket en population af mænd, der er mindst 13 år gamle. Da også mænd, der er fyldt halvtreds bliver fædre, er der i princippet ingen aldersafgrænsning opefter. Ganske få mænd får imidlertid børn i en alder af 60 år og opefter. I praksis arbejdes derfor med en øvre grænse på 64 år.
Børn: børnene er primært identificeret ud fra Befolkningsstatistikregistret og Danmarks Statistiks medicinske fødsels- og dødsfaldsstatistikregister. Som "Børn" er udtrukket personer, der er født fra og med 1942, som er det første år, de ældste kvinder i populationen har kunnet få et barn.
Variable Fertilitetsdatabasen indeholder et stort antal variabler, der omhandler demografiske oplysninger, oplysninger om erhvervs- og indkomstforhold, oplysninger om uddannelsesforhold, oplysninger om familieforhold, oplysninger om boligforhold og endelig oplysninger om sociale forhold. For børn findes der endvidere oplysninger om fødslen.
Fertilitetsdatabasen indeholder ligeledes et antal beregnede variabler, som alder ved første fødsel, gennemsnitligt antal børn ved en given alder (kaldet pariteten) samt afstand mellem børnefødsler (benævnt spacingen).
Adgang til data Henvendelse til Danmarks statistik. Tal udgives med 5-års intervaller
Ajourføring Årligt, den 1. januar
Kilde Befolkningsstatistikregistret, Medicinsk fødsels- og dødsfaldsregister, Uddannelsesklassifikationsmodulet, Uddannelsesstatistikregistret, Arbejdsklassifikationsmodulet, Indkomststatistikregistret, Statistikregistret vedr. indkomsterstattende ydelser, Boligstatistikregistret. Derudover anvendes også medicinsk fødselsregister, Sundhedsstyrelsen.
Tidsmæssig dækning 1980
Referencer Lisbeth B. Knudsen. Fertility Trends in Denmark in the 1980s. A Register Based Socio-demographic Analysis af fertility Trends.
Statistiske Undersøgelser nr. 44.
Fertilitetsudviklingen i Danmark i 1980'erne, Statistiske Efterretninger, Befolkning og Valg 1993:12.
Fertilitetsudviklingen i Danmark fra 1980 til 1993, Statistiske Efterretninger, Befolkning og Valg, 1997:3.
Vejledning i udtræk fra Fertilitetsdatabasen, Danmarks Statistik, juni 1996.