Register over stofmisbrugere i behandling

Registerets formål Sundhedsstyrelsen udgiver hvert år på baggrund af de registrerede oplysninger en statistik over stofmisbrugere i behandling i Nye tal fra Sundhedsstyrelsen
Registeransvarlig myndighed Sundhedsdatastyrelsen
Kontakt

Claudia Ranneries

Tlf.: 3268 5128
clra@sundhedsdata.dk

Variable Registret indeholder oplysninger tilbage til 1996. Der registreres oplysninger om de enkelte misbrugeres situation; hvilke stoffer indtages og hvordan, behandlingsforløb og -historie samt forskellige socioøkonomiske karakteristika
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsstyrelsen
Kilde Oplysningerne til registret indberettes fra de enkelte amter, amtskommuner samt nogle såkaldte delegationskommuner
Tidsmæssig dækning 1996-