Dødsårsagsregisteret

Registerets formål Sundhedsstyrelsen administrerer gennem Dødsårsagsregisteret legalisering og kopiering af dødsattester
Registeransvarlig myndighed Sundhedsdatastyrelsen
Kontakt

Claudia Ranneries ,Tlf.: 32685128, clra@sundhedsdata.dk

Population Dødsårsagsregisteret går i sin nuværende form tilbage til 1973
Variable Dødsårsagsregisteret indeholder foruden navn, adresse og cpr-nummer, blandt andet oplysninger om dødsdato, dødsårsager, alder på dødstidspunkt, dødsmåde og -sted samt bopælskommune
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen
Kilde Når en person dør i Danmark, foretager en læge ligsyn. Lægen udfylder en dødsattest og anmelder dødsfaldet ved at sende attesten til Sundhedsstyrelsen
Tidsmæssig dækning 1973-