Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)

Registerets formål Formålet med statistikken er at angive antal deltagere i forskellige arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontaktperson Carsten Bo Nielsen, telf 3917 3245, mail: can@dst.dk
Population Statistikken vedrører dagpengeberettigede personer og modtagere af kontanthjælp, samt introduktionsydelse i alderen 16-66 år, begge inklusive.
Variable Foranstaltning, Start- og slutdato for foranstaltningen, Timer pr. uge i foranstaltningen, Ydelses- og stedtype.
Køn og alder udledes af cpr-nummeret, hvorimod bl.a. forsikringskategori og a-kassetilhørsforhold hentes fra andre registre.
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Kvartalsvis, årligt
Kilde Indberetning af personoplysninger fra kommuner, SU, efterlønsregistret i Arbejdsmarkedsstyrelsens Centrale Register for Arbejdsmarkedsstatistik (CRAM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens arbejdsmarkedspolitiske register (AMPO-registret).
Tidsmæssig dækning 1994-
Referencer Nyt fra Danmarks Statistik, Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger) og Danmarks Statistikbank.
Årspublikationer: Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.
Statistiske Efterretninger 1997:14 indeholder en grundig beskrivelse af de arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.