Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser (Udgået)

Registerets formål Statistikken opgør antallet af politianmeldte overtrædelser af straffeloven eller særlovene (ekskl. færdelsloven og andre færdselslovgivende særlove).
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontaktperson Ebbe Frørup, Danmarks Statistik. Tlf.: 39 17 36 16.
E-mail efr@dst.dk
Population Populationen udgøres af samtlige politianmeldte overtrædelser af straffeloven og/el. særlovene (ekskl. færdselsloven og færdselslovslignende særlove) i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
Variable Journalnummeret, der identificerer den enkelte anmeldelse, angiver hhv.: politimyndighed,sagens gerningsindhold, sagens løbenummer, anmeldelsesår.
- Anm.gerningskode (angiver den specifikke overtrædelse af straffeloven el. særlove i henhold til rigspolitiets journalplan)
- Anm.politikreds (angiver den lokale politimyndighed hvortil anmeldelse er foretaget)
- Gerningskommune (samt vejnavn, husnr., etage, stednavn)
- Gerningsdato (samt gerningsstartdato og gerningsslutdato, hvis overtrædelsen har strakt sig over en periode)
- Sigtelsesdato (angivelse af tidspunktet, hvor politiet rejser sigtelse mod en person el. et firma)
- Sigtelsesmarkering (markering for, at politiet har rejst sigtelse i sagen)
Adgang til Data Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Kvartalsvis, årlig
Kilde Rigspolitiets centrale anmeldelsesregister
Tidsmæssig dækning 1921-
Referencer Nyt fra Danmarks Statistik, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efterretninger) og Danmarks Statistikbank.