Den Sammenhængende Socialstatistik (Statistik vedr. indkomsterstattende ydelser)

Registerets formål Statistikkens formål er at give en samlet oversigt over antallet af personer (bestande, brutto- og nettoforskydninger), der indenfor kalenderåret har modtaget én eller flere former for indkomsterstattende ydelser, dvs. lovbestemte, sociale ydelser der har til formål at kompensere for hel eller delvis fravær af arbejdsmarkedsindkomst.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontaktperson Solveig Vibe-Petersen, telf 3917 3654
E-mail svp@dst.dk
Population Statistikken belyser den del af befolkningen, som modtager indkomsterstattende ydelser indenfor et kalenderår. Statistikken omfatter de enkelte indkomsterstattende ydelsesarter, målt på start- og slutmåned for modtagelse af den enkelte ydelsesart, varigheden i dage for modtagelse af en given indkomsterstattende ydelse samt det årligt udbetalte beløb. Desuden giver statistikken mulighed for at afgrænse modtagerpopulationen på en række sociale baggrundsdata, såsom familie- og husstandstype, uddannelse, erhverv, indkomst, statsborgerskab (indvandrer-/efterkommerstatus) etc.
Variable Alder, Køn, Bopælskommune, Ydelsesart(er), Varighed (i dage) for en given ydelse, Det årligt udbetalte beløb pr. ydelsesart, Start- og slutmåned for modtagelse af ydelse.
Desuden findes der i registret en række baggrundsoplysninger: Familie- og husstandsforhold, Beskæftigelses- og indkomstforhold, Uddannelse, Statsborgerskab, Indvandrer/efterkommer oplysninger, Kode for evt. dødsfald.
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Årlig
Kilde Arbejdsløshedsstatistikregistret (CRAM), Register over arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA), Sygedagpengestatistikregistret, Bistandslovsstatistikregistret, Det sociale pensionsstatistikregister, Indkomststatistikregistret, Uddannelsesklassifikationsmodulet (UKM) og Befolkningsstatistikregistret
Tidsmæssig dækning 1984-
Referencer Nyt fra Danmarks Statistik, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efterretninger) og Danmarks Statistikbank.
Årspublikationer: Statistisk årbog, Statistisk tiårsoversigt og KÅS (statistiske serviceydelser på delområder af kommuner). Statistikkens grundlag og indhold er beskrevet i Statistiske Efterretninger.