Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Registerets formål Formålet med den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) er at give en beskrivelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på et bestemt tidspunkt, nemlig ultimo november måned.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontakt Pernille Stender, tlf. 39 17 34 04, e-post: psd@dst.dk
Population Populationen i RAS er befolkningen med bopæl i Danmark den 1. januar med oplysning om tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november året før.
Variable Demografiske variable, Uddannelsesvariable, Oplysninger om de beskæftigedes arbejdssted, Oplysninger om ledighed, Oplysninger om arbejdsomfang.
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik.
Ajourføring Årlig
Kilde Elleve registre udgør det væsentligste input ved dannelsen af RAS. Registrene er det centrale oplysningsregister fra Told- og Skattestyrelsen, løn- og personalestatistikregistret for den offentlige sektor, erhvervsregistret (CER), arbejdsløshedsstatistikregistret (CRAM), statistikregistret for arbejdsmarkedspolistiske foranstaltninger (AMFORA), arbejdsklassifikationsmodulet (AKM), uddannelsesstatistikregisteret (UKM), kontanthjælpsstatistikregistret, sygedagpengestatistikregistret, indkomststatistikregistret og befolkningsstatistikregistret.
Tidsmæssig dækning 1981-
Referencer Nyt fra Danmarks Statistik, Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger) og Danmarks Statistikbank.
Årspublikationer: Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.
Dokumentation: Statistiske efterretninger i serien arbejdsmarked nr. 2000:7.