Legale Aborter

Registerets formål Statistikken belyser udviklingen i antallet af legale aborter. Udviklingen i antallet af legale aborter har især interesse fra 1973, hvor loven om fri abort inden udløbet af 12. svangerskabsuge blev indført.
Registeransvarlig myndighed Sundhedsdatastsyrelsen
Kontakt

Ditte Trier-Poulsen

E-maildtp@sundhedsdata.dk

Tel: 3268 5129

 

Emil Nygaard Jørgensen

E-mail: emnj@sundhedsdata.dk

Tel: 3268 5145

Population Kvinder med bopæl i Danmark
Variable Kvindens alder og bopælsamt
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Kvartalsvis
Kilde Til og med 1994 var grundlaget for statistikken anmeldelser fra sygehusene til Sundhedsstyrelsen, som foretager den statistiske bearbejdelse. Fra 1995 er grundlaget udtræk fra Landspatientregisteret. Bearbejdelse af data sker i Sundhedsstyrelsen.
Tidsmæssig dækning 1940-
Referencer Nyt fra Danmarks Statistik, Danmarks Statistikbank.
Årspublikationer: Befolkningens bevægelser, Statistisk årbog og Statistisk tiårsoversigt.