Løn og beskæftigelse ved Sygehuse

Registerets formål Udarbejde løn og beskæftigelsesstatistik for sundhedspersonale i Danmark, herunder statistik til brug i overordnede styrings-- og planlægningsopgaver
Registeransvarlig myndighed Sundhedsstyrelsen
Kontakt

Sundhedsstyrelsen

Projektleder Monika Madsen, Sundhedsstatistik
dir.tlf. 72 22 78 40 - e-post: mom@sst.dk

Variable Registret indeholder løn- og beskæftigelsesdata for sundhedspersonale ansat på danske offentlige sygehuse for år 2000 og fremefter.
Adgang til Data Henvendelse til Sundhedsstyrelsen
Kilde Data leveres af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD).
Tidsmæssig dækning 2000-