Forskning

Forskning

Center for Registerforskning (NCRR) blev etableret i år 2000 ved Aarhus Universitet under ledelse af professor Preben Bo Mortensen og finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. I dag er centrets forskningsaktiviteter primært finansieret af eksterne forskningsbevillinger. Ved NCRR er der ansat 39 medarbejdere, som dækker et bredt felt af forskningsekspertise fra medicin og statistik til farmakologi, sociologi og psykologi.

I løbet af de seneste tyve år har NCRR udviklet sig til at blive ét af verdens førende forskningscentre inden for psykiatrisk epidemiologi, hvor vi har bidraget til udvikling af registerbaseret forskning primært inden for sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab. I løbet af årene har vi udvidet forskningen til også at inkludere genetisk materiale fra biobanker. Dermed inkluderer vores forskning også studier af befolkningsbaserede genetiske data, samt undersøgelser af det mulige samspil mellem gener og miljø, der er forbundet med udviklingen af psykiske lidelser.   

Hovedformålet med forskningen ved NCRR er at skabe et bedre liv for det enkelte individ, som lider af en psykisk lidelse – og finde frem til forskningsresultater, der kan anvendes til at forebygge psykiske sygdomme i fremtiden.