Niels Bohr Professorat

I 2016 blev professor John McGrath fra University of Queensland tildelt et Niels Bohr Professorat med en bevilling på 30 mio. DKK fra Danmarks Grundforskningsfond.

I 2010 publicerede John McGrath en artikel baseret på informationer fra de danske registre, der beskriver en forbindelse mellem neonatal D-vitamin koncentration og risikoen for at udvikle en psykisk lidelse senere i livet. Dette forskningsresultat blev udarbejdet i et tæt samarbejde med professor Preben Bo Mortensen og andre af de ledende forskere ved NCRR, samt Statens Serum Institut i København.

Niels Bohr Professoratet gør det muligt at følge op på denne forskning og teste nye innovative metoder i psykiatrisk epidemiologi. Ud over et tæt samarbejde med forskere i iPSYCH vil Niels Bohr Professoratet styrke NCRRs samarbejde med topforskere fra det internationale forskningsmiljø. Det gælder blandt andet førende forskere fra University of Queensland, inklusive seniorforskere ved Institute for Health Metrics and Evaluation, samt forskere ved WHO World Mental Health Survey Initiative, Harvard University.

Samarbejdet mellem forskere fra disse internationalt anerkendte forskningscentre giver en lang række nye muligheder for forskning og innovation inden for psykiatrisk epidemiologi. For eksempel vil forskere i ét af de mange forskningsprojekter involveret i Niels Bohr Professoratet måle neonatal D-vitamin koncentration i det nyetablerede iPSYCH2012-case-kohorte-projekt.

Besøg Niels Bohr Professoratets hjemmeside for yderligere information: Niels Bohr Professorskab.