iPSYCH

iPSYCH

iPSYCH - eller Lundbeckfondens Initiativ for Integreret Psykiatrisk Forskning - er et nationalt psykiatrisk forskningsprojekt forankret ved Aarhus Universitet. iPSYCH er et tæt samarbejde mellem førende forskere inden for psykiatrisk forskning fra NCRR, Københavns Universitet, Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Statens Serum Institut i København.

Lundbeckfonden har tre gange besluttet at finansiere iPSYCH-projektet: I 2012 med 121 mio. DKK for en treårig finansiering med start 1. marts 2012; i 2015 med en ny treårig finansiering på 120 mio DKK og senest endnu en treårig finansiering på 120 mio. DKK med start 1. marts 2018.

I iPSYCH-projektet er der i alt involveret seks forskergrupper, som dækker forskningsområder inden for medicin, molekylærbiologi, bioinformatik, statistik, psykologi og flere andre forskningsdiscipliner. Hver forskergruppe undersøger aspekter af følgende specifikke psykiske lidelser: Autisme, ADHD, skizofreni, bipolar lidelse og depression. Forskerne undersøger disse psykiske sygdomme fra vidt forskellige vinkler, herunder studier af de miljømæssige, genetiske og psykologiske risikofaktorer. Forskellige informationer, der spænder fra spædbarns- til voksenlivet, indhentes fra de danske befolkningsregistre, og gør det muligt for forskerne at studere årsager til og symptomer på de enkelte psykiske lidelser.

Mere end 150 forskere er involveret i forskningsaktiviteter inden for iPSYCH, hvoraf de fleste aktiviteter foregår i Aarhus og København. Forskerne i iPSYCH samarbejder imidlertid også med kolleger fra førende centre i det internationale forskningsmiljø, herunder Broad Institute, MIT og Harvard Universitet, Beijing Genomics Institute (BGI), Psychiatric Genomics Consortium, deCode Genetics på Island, samt den genetiske Biobank på Færøerne.

Besøg iPSYCHs hjemmeside for yderligere information: iPSYCH

Et af iPSYCHs vigtigste resultater er etableringen af iPSYCH2012 case-kohorte-populationen, der giver nye muligheder for at undersøge de miljømæssige og genetiske risikofaktorer, som kan forbindes med psykiske lidelser.

iPSYCH2012 case-kohorte populationen omfatter hele den danske befolkning, der er født mellem 1981 og 2005, i alt 1.472.762 personer. Repræsentative cases er identificeret i udtrækket og involverer personer, der er diagnosticeret med fire specifikke psykiske lidelser: Skizofreni, autisme, affektive lidelser og ADHD.

Den udvalgte population kommer til at udgøre et solidt fundament for en lang række undersøgelser de næste mange år. Det udgør ikke alene en værdifuld og unik database for forskningen i sit nuværende stadie, men også en logistisk og organisatorisk ramme for fremtidige studier. Adgangen til iPSYCH2012-populationen vil være med til at accelerere epidemiologisk forskning inden for forebyggelse og behandling af alvorlige psykiske lidelser til gavn for patienterne, deres familier og samfundet generelt.

De fremtidige studier vil drage nytte af den fortsatte dialog mellem epidemiologiske forskningsprojekter inden for iPSYCH-konsortiet og undersøgelser, der kun er tilgængelige gennem samarbejdet med førende internationale forskningsmiljøer.

Yderligere information: The iPSYCH2012 case–cohort sample: new directions for unravelling genetic and environmental architectures of severe mental disorders