Stanley Medical Research Institute

Stanley Medical Research Institute

Forskere ved NCRR deltager i forskningsprogrammet “Stanley Program for Epidemiology, Prevention and Treatment of Schizophrenia” (SPECTS), der støttes økonomisk af Stanley Medical Research Institute (SMRI). 

SPECTS-programmet består af i alt otte internationalt førende laboratorier, som forsker i den genetiske og miljømæssige interaktion, som øger risikoen for at udvikle psykiatriske lidelser. Disse studier er vigtige for forståelsen af, hvordan både genetiske dispositioner og miljømæssige faktorer spiller en væsentlig rolle for udviklingen af psykiske sygdomme. 

SPECTS-programmet er dedikeret til at udvikle såkaldte biomarkører, der anvendes til at forudse udbrud og forløb af psykiske sygdomme. Disse biomarkører udvikles ved at analysere prøver og data fra forskellige befolkningsregistre og ved at indsamle data og prøver fra patienter i de forskellige stadier af deres psykiske sygdom. 

Ud over NCRR er andre førende internationale forskningsinstitutioner involveret i SPECTS-programmet: Johns Hopkins University, Karolinska Institute, WRAIR, University of Cambridge, Sheppard Prad, University of Michigan og University of Pittsburgh. 

Se SMRIs hjemmeside for yderligere information: Stanley Medical Research Institute