Forskningsprojekter

Forskningsprojekter

Adgang til de unikke danske registre, samt anvendelsen af CPR-numre gør Danmark til et af de førende lande i verden inden for populationsbaseret forskning. De danske registre gør det muligt for forskerne at studere større anonymiserede nationale dataudtræk, som er mindre biased end de fleste andre tilgængelige datasamlinger. Dette er muligt, fordi der i Danmark er gratis sundhedsydelser til alle, og fordi der stort ikke findes private psykiatriske sygehuse.

NCRR har bidraget til epidemiologisk forskning med studier af psykiske sygdomme som skizofreni, bipolar sygdom, depression, autisme og ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Desuden omfatter vores forskning også kombinerede undersøgelser af disse sygdomme, samt studier af overdødelighed, selvmord, spiseforstyrrelser, psykofarmakologi og meget andet.

Forskningen ved NCRR er interdisciplinær. Det betyder, at vi samarbejder tæt med andre forskergrupper inden for for eksempel genetik og eksperimentel neurobiologi, og ikke mindst at vi har hyppig kontakt til førende epidemiologer fra både det danske og det internationale forskningsmiljø. I øjeblikket lægger NCRR hus til flere større forskningsprojekter, der forbinder danske og internationale forskere i tværfagligt samarbejde. De fire store forskningsprojekter ved NCRR er:

  • iPSYCH; et nationalt psykiatrisk forskningsprojekt forankret ved Aarhus Universitet
  • CIRRAU; et center for interdisciplinær registerbaseret forskning finansieret af Aarhus Universitet
  • Et europæisk Stanley Research Center, der støtter forskning i årsager og behandling af skizofreni og bipolar lidelse
  • Et Niels Bohr Professorat, der følger op på studier, hvor der er fundet en forbindelse mellem vitamin D hos nyfødte og den senere risiko for skizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser