NCRR Forskning

Det akademiske personale ved NCRR består af professorer, seniorforskere, post docs, ph.d. studerende og forskningsassistenter, hvis primære ekspertise er at identificere og afprøve forskellige måder at anvende de unikke informationer i de danske befolkningsbaserede registre. Forskerne har tilladelse til at anvende de anonymiserede data fra registrene med henblik på at søge svar på spørgsmål inden for psykiatrisk epidemiologi. Det kan eksempelvis være spørgsmål som:

  • Hvor mange mennesker lider af en specifik psykisk sygdom?
  • Optræder psykiske lidelser forskelligt hos mænd og kvinder?Hvornår i livet opstår psykiske lidelser?
  • Hvad er risikofaktorerne for psykiske lidelser - arver vi for eksempel risikofaktorerne fra vores forældre (de genetiske faktorer), eller opstår psykiske lidelser på baggrund af de risikofaktorer, som vi gennem livet står overfor? (traumer, stress, lavt indhold af D-vitamin hos forældre, etc.)
  • Hvor invaliderende er den psykiske lidelse, og hvordan kan vi bedst måle denne byrde?

Selv om de præcise årsager til de fleste psykiske lidelser stadig er ukendte, har det vist sig, at der er flere forskellige biologiske, psykologiske og miljømæssige faktorer, som kan bidrage til udviklingen og forværringen af psykiske sygdomme. De fleste psykiske lidelser kan således ikke forklares som et resultat af én enkelt faktor, men snarere som en kombination af flere forskellige faktorer.

En af de overordnede hypoteser, som forskerne ved NCRR arbejder ud fra, er, at påvirkning af hjernens udvikling under fostertilstand, barndom og ungdom har stor indflydelse på den psykiske sygdoms ætiologi. Ifølge denne hypotese interagerer tidlig eksponering for psykiske sygdomme muligvis med risikofaktorer senere i livet, som sociale udfordringer, fysisk sygdom, og arvelig risiko.

I løbet af det seneste årti har vi derfor tilføjet genetiske og andre biologiske data til vores studier, fordi vi forventer, at kombinationen af biologiske, sundhedsmæssige og sociale data vil tilvejebringe nye fund i samspillet mellem genetiske og miljømæssige risikofaktorer, der har indflydelse på udviklingen af psykiske sygdomme. Afsnittene nedenfor giver et nærmere indblik i den nuværende forskning ved NCRR og tidligere forskningsresultater.