Øvrige projekter

NCRR bruger primært data fra de talrige danske registre til at undersøge langsigtede forløb og udfald af alvorlige psykiske lidelser. Dette arbejde har belyst flere nøglefaktorer inden for psykiatrisk epidemiologi, herunder fødsel i bymæssig bebyggelse, faderens alder, psykiatrisk familiehistorie, livstidsrisiko, infektioner, neonatal vitamin D-mangel, socioøkonomisk modgang, behandlingsresistent skizofreni og farmakologiske behandlinger og meget andet. 

Forskerne ved NCRR udfører imidlertid også en del andre forskningsprojekter, der har fokus på andre vigtige områder. For eksempel er NCRR involveret i registerbaserede forskningsprojekter, som undersøger de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening, sammenhængen mellem skole, uddannelse og social mobilitet, sammenhængen mellem livsstil, og andre store udfordringer på sundhedsområdet, såsom cancer.   

Den nyetablerede iPSYCH2012-case-kohorte population giver yderligere forskere mulighed for at tilvejebringe en pålidelig målestok, som i høj grad vil forbedre muligheden for at kombinere genetiske, miljømæssige og fænotypiske data i en bred vifte af undersøgelser. Siden etableringen af iPSYCH2012 populationen er flere relaterede danske projekter for eksempel bygget på samme ramme som projekter i iPSYCH. Dette inkluderer forskning i psykiske lidelser som anoreksi, OCD (obsessive-compulsive disorder), adfærdsforstyrrelse, hyperkinetisk adfærdsforstyrrelse osv.   

For yderligere læsning: 

Zervas S, et al (2017): Eating Disorders, Autoimmune, and Autoinflammatory Disease. Pediatrics 10.1542/peds.2016-2089

Pedersen CB et al. (2017): The iPSYCH2012 case-cohort sample: new directions for unraveling genetic and environmental architectures of severe mental disorders. Molecular Psychiatry:http://rdcu.be/zk9N

Mohr-Jensen C, et al (2016). The validity and reliability of the diagnosis of hyperkinetic disorders in the Danish Psychiatric Central Research Registry. European Psychiatry http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2016.01.2427

Zervas S et al. (2015): The incidence of eating disorders in a Danish register study: Associations with suicide risk and mortality. Journal of Psychiatric Research: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychires.2015.03.003

Sorensen CJ et al (2014): Combined oral contraception and obesity are strong predictors of low-grade inflammation in healthy individuals: results from the Danish Blood Donor Study (DBDS). PLos One:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0088196

Tjonneland A, et al. (2007): Study design, exposure variables, and socioeconomic determinants of participation in Diet, Cancer and Health: a population-based prospective cohort study of 57,053 men and women in Denmark. Scand J Public Healthhttps://doi.org/10.1080/14034940601047986