CIRRAU

CIRRAU

“Centre for Integrated Register-based Research” – CIRRAU – blev etableret ved Aarhus Universitet tilbage i 2012. CIRRAU har til hensigt at fremme tværfaglig registerbaseret forskning inden for samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og det naturvidenskabelige forskningsområde. 

Registerdata for hele den danske befolkning fra vugge til grav er blevet indsamlet i årtier. De fleste af disse oplysninger er blevet registreret til administrative formål. Dansk lovgivning giver dog også danske forskere mulighed for at udnytte data til at udføre forskning af almen relevans og betydning. 

Forskerne ved CIRRAU har derfor fået tilladelse til at etablere en database hos Danmarks Statistik. Databasen giver den nødvendige datainfrastruktur til at understøtte og udføre større registerbaserede studier. Yderligere er forskningspotentialet i CIRRAU blevet forbedret efter en sammenkobling med biologisk materiale og genetiske oplysninger om i alt 80.000 danskere fra den danske Neonatale Screenings Biobank ved Statens Serum Institut i København. 

CIRRAU leverer således en dataløsning, der udgør selve grundlaget for registerbaserede analyser udført i danske og internationale videnskabelige programmer og støttes finansielt af Lundbeckfonden, TrygFonden, Stanley Medical Research Institute, EU, Simon Foundation og NordForsk. 

Besøg CIRRAUs hjemmeside for yderligere information: CIRRAU