Dødelighed og selvmord

Mennesker, der har en alvorlig psykisk lidelse som skizofreni eller bipolar affektiv lidelse, dør 15-20 år tidligere end resten af befolkningen. Flere faktorer bidrager til at forklare den uacceptabelt høje dødelighed blandt de psykisk syge patienter: Uheldig helbredsmæssig adfærd, medicinske bivirkninger, øget risiko for selvmord, samt et højt niveau i forekomsten af både somatisk og psykiatrisk komorbiditet (flere uafhængige lidelser på samme tid hos samme person), der behandles utilstrækkeligt.  

Det er et velkendt faktum, at personer med alvorlige psykiske lidelser generelt har en højere dødelighed pga. ulykker og selvmord. Den vigtigste forklaring på den for tidlige død er dog, at patienter med psykisk lidelse, oftere end den øvrige befolkning, ikke modtager tilstrækkelig behandling eller behandles for sent eller slet ikke, når de bliver ramt af en fysisk sygdom. Fysisk sygdom kan desuden opstå som et resultat af bivirkninger fra medicinen eller det faktum, at personer med en alvorlig psykisk lidelse meget ofte også har en livsstil præget af manglende motion, og derfor har højere risiko for helbredsmæssige komplikationer som for eksempel overvægt. 

Med adgangen til de forskellige danske registre kan forskere ved NCRR følge op på årtiers data. Det gør det muligt at studere årsager til den alt for høje overdødelighed blandt mennesker med psykisk sygdom, men også at sætte fokus på årsager og stille forslag til, hvordan vi som samfund begrænser den. Forskerne ved NCRR har eksempelvis bidraget til studier, der viser, at personer med en psykisk lidelse i mindre grad behandles for hjertekarsygdomme og derudover anvender mindre medicin imod disse sygdomme, selvom de er mere sårbare over for sygdommene end den øvrige befolkning. 

I løbet af de seneste år har forskere ved NCRR udbygget forskningen til store befolkningsbaserede genetiske undersøgelser, herunder studier af samspillet mellem gener og miljø i udviklingen af psykiske sygdomme. Det har skabt nye muligheder for at tage hensyn til både gener og miljø, når forskere studerer overdødelighed hos mennesker med psykiske lidelser. Derudover er NCRR for nylig indgået i et tæt samarbejde med professor John McGrath fra University of Queensland i et Niels Bohr Professorat, som blandt flere interessante forskningsprojekter vil involvere NCRR i Global Burden of Disease projektet og WHO World Mental Health Survey Initiative, der undersøger og sammenligner behandlingen af psykiske lidelser over hele verden.

I øjeblikket er NCRR involveret i projekter, der undersøger forskningsspørgsmål som:

  • Hvordan påvirker gener den høje dødelighed blandt mennesker med skizofreni?
  • Øger gener, der øger risikoen for skizofreni, også risikoen for tidlig død?
  • Hvordan påvirker luftforurening dødeligheden?
  • Hvordan påvirker forekomsten af flere psykiske sygdomme dødeligheden?
  • Hvilke dødsårsager kan forklare den overordnede dødelighed blandt psykisk syge patienter (procentdel af dødelighed forårsaget af selvmord, kardiovaskulær sygdom, cancer og så videre.)? 

For yderligere læsning 

Erlangsen., et al. (2017) “Cause-specific life-years lost in people with mental disorders: a nationwide, register-based cohort study.” Lancet Psychiatry:https://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30429-7

Laursen, T., et al. (2017) Mortality and Self-Harm in Association with Clozapine in Treatment-Resistant Schizophrenia.” The American Journal of Psychiatry:https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.16091097

Liu, Nancy H., et al (2017) Excess mortality in persons with severe mental disorders: a multilevel intervention framework and priorities for clinical practice, policy and research agendas. World Psychiatry:10.1002/wps.20384

Laursen, T., et al. (2016). ”Association of the polygenic risk score for schizophrenia with mortality and suicidal behaviour – a Danish population-based study”. Schizophrenia Research: http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2016.09.578

Ribe, Anette Rissgaard., et al (2016) Ten-Year Mortality after a Breast Cancer Diagnosis in Women with Severe Mental Illness : A Danish Population-Based Cohort Study.  PloS one:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158013

Laursen, T. M., et al (2016) Mortality and life expectancy in persons with severe unipolar depression. Journal of Affective Disorders:10.1016/j.jad.2015.12.067

Dalsgaard, S., et al (2015). “Mortality in children, adolescents, and adults with attention deficit hyperactivity disorder: a nationwide cohort study”. The Lancet:http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61684-6

Laursen, T., et al (2014). “Excess early Mortality in Schizophrenia”. Annual Review of Clinical Psychology:https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032813-153657

Nordentoft, M., et al. (2011). "Absolute risk of suicide after first hospital contact in mental disorder." Arch Gen Psychiatry:10.1001/archgenpsychiatry.2011.113

Laursen, T., et al. (2011). “Life expectancy among persons with schizophrenia or bipolar affective disorders”. Schizophrenia Research:

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920996411003136