Psykofarmakologi

Patienter med psykiske lidelser som depression, skizofreni, ADHD, bipolar sygdom, psykoser, angst, etc, bliver ofte behandlet med psykofarmaka. Psykofarmakologisk forskning studerer virkningen af forskellig medicin hos patienter med psykisk sygdom, og hvordan forskellige medikamenter påvirker menneskers adfærd ved at ændre måden, som de tænker og føler på, samt langsigtede ændringer i den fysiske tilstand. 

Uden for den akademiske verden er psykofarmakologi og brugen af lægemidler naturligvis også af stor interesse for det offentlige sundhedsvæsen og medicinalfirmaer, og derfor er samarbejde mellem disse områder almindeligt. 

Farmakoepidemiologi er afhængig af store mængder data for at kunne påvise de sjældnere sammenhænge. Forskere ved NCRR anvender data fra de danske registre til at studere årsager til og resultater af medicinsk behandling af psykiatriske patienter. I de seneste år har NCRR særligt været involveret i to EU-finansierede forskningsprojekter, nemlig CRESTAR og PROTECT, der har gjort det muligt for forskere at arbejde relativt uafhængigt af lægemiddelindustriens finansielle støtte og med spændende resultater.   

I CRESTAR-projektet, der officielt sluttede den 31. oktober 2015, anvendte forskerne såkaldte genomiske associationsanalyser af mere end 11.000 patienter med behandlingsresistent skizofreni i et studie, der også omfattede 25.000 kontroller. Studiet identificerede 10 genetiske positioner, som kan associeres specifikt med behandlingsresistent skizofreni og mislykket clozapin-behandling. Forskerne anvendte i forlængelse heraf epigenetiske analyser til at udvikle en model, der med høj forudsigelighed siger noget om effekten af clozapin-behandling af patienter med skizofreni. Denne type forskning har vigtige kliniske konsekvenser, fordi jo tidligere patienter får tilbudt den rigtige medicinske behandling, desto bedre kan den langsigtede prognose være.  

EU-projektet, PROTECT, indeholder flere forskningsprogrammer, hvor forskerne sammenligner og udvikler nye metoder inden for farmakoepidemiologi til at kvantificere og formidle risici og fordele, der er ved den farmakologiske behandling. NCRR bidrager som en førende ressource til PROTECT-projekter i forbindelse med forskning, der kombinerer registerdata, genetiske data og andet biologisk datamateriale. Dette arbejde har til hensigt at undersøge interaktionen mellem genetiske og miljømæssige risikofaktorer, som påvirker risiko, forløb og udfald af psykiske lidelser.    

Foruden deltagelse i CRESTAR og PROTECT er NCRR desuden involveret i andre forskningsprojekter, der   blandt andet omhandler respons på antidepressiv behandling, sygefraværet hos brugere af antidepressiv medicin, farmakologisk behandling af patienter med demens, og meget mere. 

I øjeblikket er NCRR involveret i projekter, der undersøger forskningsspørgsmål som:

  • Hvordan påvirker clozapin-behandling dødelighed og selvskade hos personer, der lider af behandlingsresistent skizofreni?
  • Hvad er forekomsten af udskrivning af receptpligtig medicin til kvinder med højrisiko graviditeter og med psykiatrisk historik sammenlignet med danske kvinder generelt?  

For yderligere læsning 

Horsdal, Henriette T, et al (2017): “Association between global functioning at first schizophrenia diagnosis and treatment resistance”. Early Intervention in Psychiatry: 10.1111/eip.12522

Ingstrup, Katja G, et al (2017): ”Prescribtion drug use in pregnancy and variations according to prior psychiatric history”. Pharmacoepidemiology and Drug Safety10.1002/pds.4355

Wimberley, Theresa, et al (2017): ”Polygenic Risk Score for Schizophrenia and Treatment-Resistant Schizophrenia” Schizophrenia Bulletin: 10.1093/schbul/sbx007

Horsdal, Henriette Thisted, et al (2017): ”C-reactive protein levels and treatment resistance in schizophrenia – A Danish population-based cohort study”Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental:10.1002/hup.2632

Bjørklund, Louise B, et al (2017): ”Psychopharmacological treatment of psychotic mania and psychotic bipolar depression compared to non-psychotic mania and non-psychotic bipolar depression Bipolar disorders: 10.1111/bdi.12504

Wimberley, Theresa, et al (2016): ”Predictors of treatment resistance in patients with schizophrenia: a population-based cohort study” Lancet Psychiatry:  10.1016/S2215-0366(15)00575-1

Köhler, Karl Ole, et al (2016): ”The effect of Concomitant Treatment with SSRIs and Statins: A Population-based Study”: The American Journal of Psychiatry: 10.1176/appi.ajp.2016.150

Dalsgaard S, et al (2015) “Effect of Drugs On the Risk of Injuries in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - A Prospective Cohort Study.” Lancet Psychiatryhttps://doi.org/10.1016/S2215-0366(15)00271-0