HOPE - fødselsdepression

Alene i Danmark udvikler omkring 8-9000 nybagte mødre en fødselsdepression, hvilket svarer til ca. 10-15% af de kvinder, der årligt føder et barn. Depressionssymptomerne inkluderer tristhed, manglende lyst og glæde over barnet, appetitløshed og søvnbesvær. I sjældne tilfælde kan fødselsdepression være forbundet med tanker om at gøre skade på sig selv eller barnet. Ud over at have en negativ indflydelse på morens velbefindende kan fødselsdepressioner også have negative konsekvenser for barnet og hele den nære familie. I dag findes der ingen værktøjer til at identificere, hvilke kvinder der vil udvikle en fødselsdepression eller psykose efter fødslen. Dette skal HOPE projektet give os ny viden om!

Formålet med projektet er at indsamle data om kvinder der har født - enten for nyligt eller tidligere i livet, og bruge disse til at undersøge mere om risikofaktorerne for udvikling af fødselsdepression og fødselspsykose og konsekvenserne heraf. De indsamlede data skal sammenholdes med informationer om moderen, moderens børn og andre kvinder i de danske sundhedsregistre. Forskningsprojektet skal bidrage til ny viden om, hvorfor nogle kvinder udvikler fødselsdepression, mens andre ikke gør. Derudover er målet med projektet at kunne udvikle et værktøj til sundhedsplejersker, så de tidligt kan identificere, hvilke kvinder der har størst risiko for at blive syge, og derved kunne sætte hurtigere ind med behandling, og på sigt være med til at forebygge tilfælde af fødselsdepression hos nogle kvinder.

Besøg HOPEs hjemmeside for yderligere information: hope.au.dk