Det Psykiatriske Centralregister

Registerets formål Det landsdækkende Psykiatriske Centralregister blev etableret som elektronisk register i 1969 og indeholder data om alle psykiatriske indlæggelser fra 1969 og frem. Fra 1/1-1995 ydermere data om ambulante kontakter og skadestuebesøg.
Registeransvarlig myndighed Sundhedsdatastyrelsen
Population Alle psykiatriske indlæggelser siden 1.4.1969. Fra den 1.1.1995 oplysninger for ambulante kontakter.
Variable
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen
Tidsmæssig dækning 1969-1995: indlæggelser
1995- : indlæggelser og ambulante kontakter