HOPE

Tidlig opsporing og diagnosticering af kvinder og mænd med fødselsdepression

I Danmark udvikler ca. 8-9000 nybagte mødre og op mod 4-5000 nybagte fædre en fødselsdepression årligt. Det svarer til ca. 10-15% af de kvinder, der årligt føder et barn og 5-10% af alle mænd der får et barn. Depressionssymptomerne inkluderer tristhed, manglende lyst og glæde over barnet, appetitløshed og søvnbesvær. Hos fædre kan der i højere grad også forekomme vrede, irritabilitet og øget alkoholforbrug. I sjældne tilfælde kan fødselsdepression være forbundet med tanker om selvskade eller at gøre skade på barnet. Udover at have negativ indflydelse for den der er ramt af fødselsdepressionen, har det også negative konsekvenser for barnet og hele den nære familie.

Desværre har forskningen indtil nu ikke påvist en klar årsag til, at nogle kvinder og mænd udvikler fødselsdepression, og der er i dag ingen værktøjer til at identificere, hvilke kvinder og mænd der vil udvikle sygdommen efter fødslen. 

Formålet med forskningsprojektet HOPE er derfor at identificere kvinder og mænd i risiko for at udvikle fødselsdepression og udvikle et værktøj til sundhedsplejersker, så de tidligt kan identificere, hvilke forældre der har størst risiko for at blive syge. Sundhedsplejerskerne kan derved hurtigere sætte ind med behandling og måske på sigt være med til at forebygge nogle tilfælde af fødselsdepression.