Velkommen til
Center for
Registerforskning

Centerets forskningsområder er hovedsageligt relateret
til sygdommene skizofreni og affektive sindslidelser,
samt selvmord; herudover andre projekter.

Centeret huser følgende større forskningsprojekter

  • iPSYCH Lundbeckfondens Initiativ til integreret Psykiatrisk Forskning
  • CIRRAU Aarhus Universitet: 5 årig bevilling til etablering af Center for Interdisciplinær Registerforskning
  • European Research Council Advanced Grant: Tidlige infektioner, inflammatoriske og immunmekanismer og skizofreni
  • Stanley Medical Research Institute Grant: Præ- og perinatale infektioners interaktion i forbindelse med og biomarkører for skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse. En populationsundersøgelse baseret på danske registre og biobanker. 
  • Professor John McGrath, Brisbane, Australien, bliver Niels Bohr professor ved Center for Registerforskning. Læs mere her

Forskningssamarbejde med

  • MEPRICA - bedre behandling af psykiske lidelser i almen praksis

Nyeste Publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

2016

Kontakt

Center for Registerforskning
Department of Economics and Business Economics
Aarhus BSS
Aarhus University
Fuglesangs Allé 4
Bygning K
8210 Aarhus V

Tel: 8716 5312
Fax: 8716 4601

EAN: 5798000419469

Tema: Registerforskning

Danske registre anvendes til forskning

Læs mere

Har du lyst til at forske?

Er du interesseret i epidemiologi og psykiatri?

Læs opslag om Forskningsår på Center for Registerforskning HER

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 05.10.2016