Register over stofmisbrugere i behandling

Registerets formål Sundhedsstyrelsen udgiver hvert år på baggrund af de registrerede oplysninger en statistik over stofmisbrugere i behandling i Nye tal fra Sundhedsstyrelsen
Registeransvarlig myndighed Sundhedsstyrelsen
Kontakt

Statens Seruminstitut

Claudia Ranneries
Tlf.: 32685128
clra@ssi.dk

Variable Registret indeholder oplysninger tilbage til 1996. Der registreres oplysninger om de enkelte misbrugeres situation; hvilke stoffer indtages og hvordan, behandlingsforløb og -historie samt forskellige socioøkonomiske karakteristika
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsstyrelsen
Kilde Oplysningerne til registret indberettes fra de enkelte amter, amtskommuner samt nogle såkaldte delegationskommuner
Tidsmæssig dækning 1996-