Patologiregister

Registerets formål Registerets data anvendes til analyser af ressourceanvendelse ved sygehusbehandling og forebyggelse, forskning og sygdomsregistrering.
Registeransvarlig myndighed Sundhedsstyrelsen
Kontaktperson Milan Fajber - på telefon direkte: 7222 7843 - eller via e-post: mif@sst.dk
Variable Registret indeholder oplysninger om undersøgelsesprocedurer og diagnoser vedrørende patologisk-anatomiske undersøgelser.
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsstyrelsen
Tidsmæssig dækning 1997