Misdannelsesregisteret

Registerets formål Misdannelsesregistret danner grundlag dels for Sundhedsstyrelsens overvågning af hyppigheden af medfødte misdannelser og sene spontane aborter og dels for Sundhedsstyrelsens løbende statistik på området. Herudover bidrager registret med data til den medicinske forskning
Registeransvarlig myndighed Sundhedsstyrelsen
Kontaktperson

Statens Seruminstitut

Christian Theodor Ulrich
Tlf.: 3268 9065
chtu@ssi.dk

Variable Misdannelsesregistret indeholder oplysninger om, hvorvidt der er tale om en levendefødt, dødfødt eller sen abort. Herudover indeholder misdannelsesregistret oplysninger om fødsel, forældre, misdannelsestype og kromosom-anomali
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsstyrelsen
Kilde Datagrundlaget for Misdannelsesregisteret var i perioden 1983 til 1994 baseret på skemaindberetning til Sundhedsstyrelsen. Fra 1995 er indberetningen sket elektronisk via Landspatientregisteret
Tidsmæssig dækning 1983-