Om centret

Center for Registerforskning åbnede 1. september 2000 finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. Centeret blev i 2005 indlejret ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Centeret er hovedsageligt finansieret af eksterne forskningsbevillinger.

Centerets egen forskning er især koncentreret omkring epidemiologiske studier af skizofreni, mani, depression, samt selvmord. Forskningen er baseret på både danske registre, samt i tiltagende grad genetiske og andre biologiske data, og et hovedfokus for forskningen er studiet af gen-miljø interaktioner.

Centeret forsøger at bidrage til integration af sundhedsvidenskabelig og samfundsvidenskabelig registerbaseret forskning, samt at styrke den samfundsvidenskabelige udnyttelse af registerdata. Centeret kan efter nærmere aftale yde praktisk hjælp og rådgivning i forbindelse med registerbaserede projekter, samt indgår i egentligt forskningssamarbejde herom.