Det Centrale Personregister (CPR)

Registerets formål Det Centrale Personregister (CPR) er et landsdækkende folkeregister og indeholder grundlæggende personoplysninger om enhver, der har et personnummer.
Registeransvarlig myndighed Velfærdsministeriet
Kontakt Tlf.nr. 72 26 97 45 e-post kc@cpr.dk Telefontid:Mandag til fredag: 8-11 og 12-14
Population Personer med, eller som har haft, bopæl i Danmark (fra den 1.4.1968) eller Grønland (fra den 1.5.1972).
Variable Personnummer, navn, adresse, fødselsregistrering, statsborgerskab, folkekirkeforhold, slægtskab, civilstand samt statusoplysninger for den enkelte personregistrering.
Adgang til Data Enhver har krav på at få oplyst, hvad der er registreret af oplysninger om den pågældende i CPR. Offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger, fonde mv. samt forskere kan købe data i CPR.
Ajourføring Løbende
Tidsmæssig dækning 1968-
Registerets formål Det Centrale Personregister (CPR) er et landsdækkende folkeregister og indeholder grundlæggende personoplysninger om enhver, der har et personnummer.
Registeransvarlig myndighed Økonomi- og Indenrigsministeriet
Kontakt 7226 9735, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg
Population Personer med, eller som har haft, bopæl i Danmark (fra den 1.4.1968) eller Grønland (fra den 1.5.1972).
Variable Personnummer, navn, adresse, fødselsregistrering, statsborgerskab, folkekirkeforhold, slægtskab, civilstand samt statusoplysninger for den enkelte personregistrering.
Adgang til Data Enhver har krav på at få oplyst, hvad der er registreret af oplysninger om den pågældende i CPR. Offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger, fonde mv. samt forskere kan købe data i CPR.
Ajourføring Løbende
Tidsmæssig dækning 1968-
Comments on content: 
Revised 08.09.2016