You are here: AU » Research » Department of Economics and Business » The National Centre for Register-based Research » Danish registers » Det Centrale Personregister (CPR)

Det Centrale Personregister (CPR)

Registerets formål Det Centrale Personregister (CPR) er et landsdækkende folkeregister og indeholder grundlæggende personoplysninger om enhver, der har et personnummer.
Registeransvarlig myndighed Velfærdsministeriet
Kontakt Tlf.nr. 72 26 97 45 e-post kc@cpr.dk Telefontid:Mandag til fredag: 8-11 og 12-14
Population Personer med, eller som har haft, bopæl i Danmark (fra den 1.4.1968) eller Grønland (fra den 1.5.1972).
Variable Personnummer, navn, adresse, fødselsregistrering, statsborgerskab, folkekirkeforhold, slægtskab, civilstand samt statusoplysninger for den enkelte personregistrering.
Adgang til Data Enhver har krav på at få oplyst, hvad der er registreret af oplysninger om den pågældende i CPR. Offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger, fonde mv. samt forskere kan købe data i CPR.
Ajourføring Løbende
Tidsmæssig dækning 1968-
Registerets formål Det Centrale Personregister (CPR) er et landsdækkende folkeregister og indeholder grundlæggende personoplysninger om enhver, der har et personnummer.
Registeransvarlig myndighed Økonomi- og Indenrigsministeriet
Kontakt 7226 9735, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg
Population Personer med, eller som har haft, bopæl i Danmark (fra den 1.4.1968) eller Grønland (fra den 1.5.1972).
Variable Personnummer, navn, adresse, fødselsregistrering, statsborgerskab, folkekirkeforhold, slægtskab, civilstand samt statusoplysninger for den enkelte personregistrering.
Adgang til Data Enhver har krav på at få oplyst, hvad der er registreret af oplysninger om den pågældende i CPR. Offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger, fonde mv. samt forskere kan købe data i CPR.
Ajourføring Løbende
Tidsmæssig dækning 1968-
Comments on content: 
Revised 2015.11.24

Find Department of Economics and Business Economics

Show detailed map

Contact information

Department of Economics and Business Economics
Aarhus BSS

Fuglesangs Allé 4
DK-8210 Aarhus V

E-mail: oekonomi@econ.au.dk 
Tel.: +45 8716 5372

For Students:
+45 8716 4026 / 8715 2374 (Business Administration)
+45 8715 2176 (Economics and Management)

CVR no: 31119103
P no: 1013125046
EAN no: 5798000419483
Budget code: 5611

Are you a student or staff member?

Find information about exams, teaching, student counselling, relocation and more.

For Students

Information for employees at the department.

For Staff

Accreditations

About Aarhus BSS

Aarhus BSS is a broad business school and one of the four faculties at Aarhus University.

With approx. 14,000 full-time students, several thousand part-time students, almost 225 PhD students and more than 500 academic staff members, Aarhus BSS ranks among the largest business schools in Europe. Furthermore, it is the largest business and social sciences unit in Denmark at university level with a broad academic scope.

Here you can find Aarhus BSS

Show detailed map